700 കടന്ന് കോഹ്‌ലി...

സമകാലിക മലയാളം ഡെസ്ക്

വിരാട് കോഹ്‌ലി (ആര്‍സിബി)- 14 മത്സരങ്ങള്‍, 708 റണ്‍സ്, ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ 113*

വിരാട് കോഹ്‌ലി | പിടിഐ

ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് (സിഎസ്‌കെ)- 14 മത്സരങ്ങള്‍, 583 റണ്‍സ്, ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ 108*

ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് | പിടിഐ

ട്രാവിസ് ഹെഡ്ഡ് (എസ്ആര്‍എച്)- 11 മത്സരങ്ങള്‍, 533 റണ്‍സ്, ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ 102

ട്രാവിസ് ഹെഡ്ഡ് | ട്വിറ്റര്‍

റിയന്‍ പരാഗ് (ആര്‍ആര്‍)- 13 മത്സരങ്ങള്‍, 531 റണ്‍സ്, ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ 84*

റിയന്‍ പരാഗ് | ട്വിറ്റര്‍

ബി സായ് സുദര്‍ശന്‍ (ജിടി)- 12 മത്സരങ്ങള്‍, 527 റണ്‍സ്, ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ 103

സായ് സുദര്‍ശന്‍ | ട്വിറ്റര്‍