മഞ്ഞില്‍ പുതഞ്ഞ്‌

Published: 14th January 2019 04:16 PM  |   Last Updated: 14th January 2019 04:22 PM  

kashmir-2
കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്‍ ജമ്മു ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയ പാതയില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം/ പിടിഐ
kashmir-2
കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്‍ ജമ്മു ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയ പാതയില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം/ പിടിഐ
silmla-1
സിംല ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ പിടിയിലായപ്പോള്‍/ പിടിഐ
silmla-2
സിംല ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ പിടിയിലായപ്പോള്‍/ പിടിഐ
silmla-3
സിംല ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ പിടിയിലായപ്പോള്‍/ പിടിഐ
silmla
സിംല ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ പിടിയിലായപ്പോള്‍/ പിടിഐ