'ഗംഭീരം, ഈ തിരിച്ചുവരവ്'  

Published: 24th January 2023 05:06 PM  |   Last Updated: 24th January 2023 05:17 PM  

PTI01_24_2023_000163B
സെഞ്ചുറി ആഹ്ലാദം, പിടിഐ
PTI01_24_2023_000135A
തകര്‍ത്തടിച്ച് രോഹിത്ത്, പിടിഐ
PTI01_24_2023_000176A
30-ാം സെഞ്ചുറിയുടെ തിളക്കം, പിടിഐ
PTI01_24_2023_000174B
സെഞ്ചുറി വരള്‍ച്ചയ്ക്ക് അവസാനം, പിടിഐ
PTI01_24_2023_000165A
ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട്, പിടിഐ