'പൊള്ളുന്ന വേനലിലൂടെ'

Published: 06th June 2023 05:47 PM  |   Last Updated: 06th June 2023 06:01 PM  

PTI06_06_2023_000108A
പൊരിവെയിലില്‍ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുമായി പോകുന്ന തൊഴിലാളി/ പിടിഐ
PTI06_06_2023_000133B
കൊടുംചൂടില്‍ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ജീവിക്കാന്‍ പൊരുതുന്ന സ്ത്രീ/ പിടിഐ
PTI06_06_2023_000125A
ദാഹം തീരുന്നില്ല/ പിടിഐ
PTI06_05_2023_000166A
കൊടുംചൂടില്‍ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ജീവിക്കാന്‍ പൊരുതുന്ന സ്ത്രീ/ പിടിഐ
PTI06_06_2023_000131B
ദാഹിച്ചിട്ടുവയ്യ/ പിടിഐ