പ്രളയനാശം; കണക്കുകൾ പഞ്ചായത്ത‌് ഓഫീസുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം 

By സമകാലിക മലയാളം ഡെസ്‌ക്‌  |   Published: 25th October 2018 05:55 AM  |  

Last Updated: 25th October 2018 05:55 AM  |   A+A-   |  

 

കൊച്ചി: പ്രളയനാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തിയ വിവരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട‌് പഞ്ചായത്ത‌് ഓഫീസുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന‌് നിർദേശം നൽകി. റിപ്പോർട്ടി‌ന്റെ പകർപ്പ‌് വാർഡ‌് അംഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രളയനാശവും പുനരധിവാസവും സംബന്ധിച്ച‌ കേസുകളിലാണ‌് കോടതി നിർദേശം.

പ്രളയബാധിതർക്ക‌് സർക്കാർ ഇതുവരെ നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഭാവിയിൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട‌് കോടതിക്ക‌് കൈമാറണം. കോടതി പരിശോധിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട‌് മാധ്യമങ്ങൾക്ക‌് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക‌് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്കും മടങ്ങിയവരിൽ മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുടരുന്നവർക്കും സർക്കാർ താത്കാലിക താമസ സൗകര്യം നൽകണം. 

സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട‌് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി‌ക്ക‌് കൈമാറി. 6,71,077 പേർക്ക‌് 10,000 രൂപവീതം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട‌് –520, പാലക്കാട‌്–11, മലപ്പുറം –205, വയനാട‌് – 63  എന്നിങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ അനർഹമായി പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട‌്. ഇൗ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കും. ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന‌് തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ 50 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ കൂടുതലായി നൽകി. ഇവർക്കായി പുതിയ ജീവനോപാധി കണ്ടെത്താൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ‌്കരിക്കുന്നതിന‌് ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദേശാനുസരണം അന്താരാഷ‌്‌ട്ര വിദഗ‌്ധ സമ്മേളനം നവംബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ നടത്തുമെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. 

കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന‌് കർഷകർക്ക‌് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ 97.48 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 38.91 കോടി രൂപ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ‌്തു. ചെറുകിട ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത‌് 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നഷ്ടത്തിന‌് വായ‌്പ അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു.