• Search results for Employment Guarantee Working
Image Title
thozhilurappu

തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു; ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

ആകെ പ്രവൃത്തി സമയം 8 മണിക്കൂറായി നീജപ്പെടുത്തി പുനഃക്രമീകരിച്ച് നിർദേശം നൽകിയതായി മിഷൻ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു

Published on 25th February 2022

Search results 1 - 1 of 1