കടലെടുക്കുമോ കേരളത്തെ? കാത്തിരിക്കുന്നത് വന്‍ വിപത്ത്?

Published: 11th August 2021 05:01 PM  |   Last Updated: 11th August 2021 05:06 PM  

നമ്മുടെ തീരങ്ങള്‍ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ്? നാസയുടെ കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ
സമകാലിക മലയാളം സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്റ്റോറി