ഇല്ലായ്മകള്‍ക്ക് ഗുഡ്‌ബൈ, ഐപിഎല്‍ ജാക്ക്‌പോട്ട് അടിച്ചവര്‍

Published: 08th October 2021 08:11 AM  |   Last Updated: 08th October 2021 08:20 AM  

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വേട്ടയാടലുകളിൽ നിന്ന് സമ്പന്നതയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഐപിഎൽ ഇവരെ എത്തിച്ചു