കാണാം: നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ആവേശ ചിത്രങ്ങള്‍