ദിലീപിനെ ആലുവ സബ് ജയിലില്‍ എത്തിച്ചപ്പോള്‍/ ചിത്രങ്ങള്‍