റിപ്പോർട്ട് 

'കൊന്നുതള്ളിയതാണവര്‍ ഏട്ടനെ': എആര്‍ ക്യാംപിലെ കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ മരണത്തില്‍ ഭാര്യ പറയുന്നു

സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറായിരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കുമാറിന്റെ അവസാനമായെഴുതിയ കുറിപ്പിലെ വരികള്‍. ജാതിയുടെ പേരില്‍ നിയമപാലകര്‍ നടത്തുന്ന വിവേചനങ്ങളിലേക്കും പീഡനങ്ങളിലേക്കും വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നവയാണ്.

ലേഖനം
ഒരു ദേശവിശേഷം ചലച്ചിത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍

ഒരു ദേശവിശേഷം: ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മൂന്ന് ചെണ്ട കലാകാരന്മാരുടെ കഥ

മധ്യകേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മൂന്ന് ചെണ്ട കലാകാരന്മാരുടെ കഥപറയുന്നു ഡോ. സത്യനാരായണനുണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു ദേശവിശേഷം