റിപ്പോർട്ട് 

മരണവേദനയില്‍ ഉരുകി ജീവിക്കുന്നവര്‍: രോഗങ്ങളാല്‍ ജീവിതം നരകമാകുന്ന ആദിവാസികള്‍

അതികഠിനമായ ശരീരവേദന സഹിക്കാനാവാതെ നിലവിളിക്കുന്ന നിരവധി പേര്‍ ഊരുകളിലുണ്ട്. സര്‍ക്കാറിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം 128 അരിവാള്‍ രോഗികള്‍ അട്ടപ്പാടിയില്‍ ഉണ്ട്.

ലേഖനം
ബെഹറൂസ് ബൂചാനി

തടവുകാരന് ലോകമെങ്ങും പേരില്ല, തടവറയിലേക്ക് കയറുന്നതോടെ അവന്‍/അവള്‍ ഒരു അക്കമായി മാറും

കവിയാണ് ബെഹറൂസ്. ഇറാനില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 35 വയസ്സ്. കുര്‍ദുകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതി ഇറാനില്‍ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി.