റിപ്പോർട്ട് 

വനംമന്ത്രി പറയണം ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് എന്തു വില?: ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി

വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആനിമല്‍ ഹാന്‍ഡ്ലിങ് ഇന്‍ സൂ ആന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വര്‍ഷമാകുന്നു. ആദിവാസി ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കടലാസുകളിലൊതുങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം.