റിപ്പോർട്ട് 
തേനിയിലെ നിര്‍ദിഷ്ട കണികാപരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

കണികാനിരീക്ഷണശാലയുടെ 
നേരും നുണയും

മുടങ്ങിക്കിടന്ന തേനിയിലെ കണികാനിരീക്ഷണപദ്ധതിക്ക്  വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി വീണ്ടും ലഭിച്ചതോടെ അതേ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വീണ്ടും ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

കഥ

ചൂണ്ടക്കോലും പങ്കായവും

''എന്നാലും ഇവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ. നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുമ്പോള്‍ മുക്കിലും മൂലയിലും പരതിനടക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ'' ബീബി പറയും. 

കവിത 

ഇമോജികള്‍

നിറവൊത്ത ജീവിതം
കുട്ടികള്‍, വാര്‍ഷികാഘോഷം, മധുരം മുറിക്കല്‍ 
ചേട്ടനോടൊത്തെടുത്തതാം 'സെല്‍ഫി'കള്‍