ലേഖനം
കതിര്‍

ദുരഭിമാനക്കൊലകളുടെ നേരു തേടുന്ന മികച്ച സിനിമ: പരിയേറും പെരുമാളിനെ കുറിച്ച്

'പരിയേറും പെരുമാള്‍' ദുരഭിമാനക്കൊലകള്‍ നടക്കുന്ന ജാതി വിഭജിതമായ ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമീണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആദ്യമായി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഉജ്ജ്വല ചലച്ചിത്രമാണ്.