• Search results for ochki
Image Title
card

ആളില്ല, ആസൂത്രണമില്ല; പണമില്ല, പണിയായുധമില്ല

പ്രസക്തമാവുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, എത്രത്തോളമുണ്ട് നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനം?

Published on 2nd December 2017

Search results 1 - 1 of 1