കണ്ണന്റെ മുന്നില്‍ ഗോപീകണ്ണന്‍ മുന്നിലെത്തി

Published: 08th March 2017 07:45 PM  |   Last Updated: 08th March 2017 07:47 PM  

ഗുരുവായൂര്‍ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആനയോട്ട മത്സരത്തില്‍ ഗോപീകണ്ണന്‍ എന്ന ആന മുന്നിലെത്തി