• Search results for പെണ്ണുമ്പുലിപ്പാട്ട്
Image Title

പെണ്ണുമ്പുലിപ്പാട്ട്: അനിതാ തമ്പി എഴുതിയ കവിത

പെറ്റ പുലിയേ നീ പെണ്ണല്ലായോ?
നിന്റെ മുലപ്പാല് പാലല്ലായോ?

Published on 27th January 2019

Search results 1 - 1 of 1